มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

9

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น.

ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ได้เปิดรับบริจาค ของเพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรได้ประเมินสถานการณ์ว่าพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมค้างอยู่ จึงได้ประสานงานผู้ใหญ่ในพื้นที่ และได้เลือกหมู่บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  ที่น้ำท่วมยังคงค้างอยู่และต้องการความช่วยเหลือด้านอาหาร  จากการเปิดรับบริจาคในครั้งนี้ได้รับของยังชีพ น้ำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ประมาณ 400 ถุง ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ได้จัดทีมอาสมัคร ประมาณ 30 คน แต่ละศูนย์ปฎิบัติการ และอาสาสมัครกู้ชิพกู้ภัย อำเภอเทพา ร่วมเดินทางในการไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช  ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เงินและ น้ำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669

ยินดีบริการ 24 ช.ม

 line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ