เลือกหน้า

วันที่ 24 มกราคม 2560    เวลาประมาณ 16.00 น

ทางหน่วยกู้ชีพ  มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน (ย.ล1)  จัดกำลังอาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลฯ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นและการเป็นอาสาแจ้งเหตุ

โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ ที่ทำการหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน