เลือกหน้า

วันที่ 24 มกราคม 2560  เวลาประมาณ 09.00 น

ทางหน่วยกู้ชีพ  มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน (ย.ล1) ออกบู๊ตร่วมงานกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ สู่ชุมชน” ทางหน่วยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเป็นอาสาแจ้งเหตุ

ณ โรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน