มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ยล.1) : รับผู้ป่วยหญิงชราส่งรพ.รามัน จ.ยะลา

62

วันที่ 25 มกราคม 2560   เวลาประมาณ 16.30 น.

หน่วยกู้ชีพ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน (ย.ล1 )  รับแจ้งจากอาสาสมัครแจ้งเหตุฯ มีผู้ป่วยฉุกเฉินฯ ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบ ว.15 ผู้ป่วยเพศหญิง 1 ราย มีอาการออนแรง กำลังอาสาสมัครจึงได้ทำการจัดท่าผู้ป่วยและนำส่งโรงพยาบาลรามัน

ทราบชื่อ นางยานิง สะมะดาแมง อายุ 81 ปี ที่อยู่ 33/2 ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ