อาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.2) รับนักเรียนที่ป่วยนำส่งโรงพยาบาล

63

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559    เวลา 17.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร (ยล.2) สาขาบันนังสตา ได้มารับนักเรียนที่ป่วยนำส่งโรงพยาบาลบันนังสตา เพื่อตรวจรักษา วินิจฉัยอาการป่วย และนำกลับมายังหอพักโรงเรียน
และเมื่อเวลา 20.10 น. ด้วยความปลอดภัย
ทางโรงเรียนขอขอบคุณ มูลนิธิฯที่ได้ให้บริการดังกล่าว และขอให้อัลลอฮฺ(ซบ)ทรงตอบแทนคุณงามความดีแก่อาสาสมัครและมูลนิธิฯ 

 

2

3

cr : ภาพ / เนื้อข่าว  ห้องไลน์กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ