เลือกหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  เวลาประมาณ 22.00 น

หน่วยกู้ชีพ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน(ย.ล1) รับแจ้งจากศูนย์วิทยุชุดคุ้มครองตำบลวังพญามีเหตุ ว.40 รถเก๋ง+MC

ทางหน่วยจึงจัดโมบายที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพญาพร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบ ว.15 ผู้บาดเจ็บ 2 ราย
เพศชาย 1 ราย เพศหญิง1 ราย

กำลังอาสาสมัครได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลรามันต่อไไป

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ