เลือกหน้า

03/02/2560   เวลาประมาณ  10.30 น.

หน่วยกู้ชีพ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน (ย.ล1 ) ได้รับการประสานทางโทรศัพทจากชาวบ้าน       วังพญา มีผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ ม.3 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

จึงได้นำ AMBULANCY🚑 รพ.สต.วังพญา พร้อมด้วยอาสากู้ชีพ ยล.1 ตรวจสอบที่หมาย พบเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทีมงานจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่ง รพ.รามัน

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ