เลือกหน้า

11/02/2560  เวลาประมาณ 09.00 น.
หน่วยกู้ชีพ ยล.1 หน่วยกู้ชีพ ยล.1 มูลนิธิฮิฮลาลอะห์มัร โดยนายมูฮัมหมัดอาราฟัต เจะหะมะ นำทีมกำลังกำลังอาสาสมัคร จัดทีมวิทยากรประจำหน่วย ออกไปให้คาวมรู้ด้านการอาสาแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 และการปฐมพยาบาลเบื่องต้นกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏยะลาโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาน60คน

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ