มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.1ร่วมด้วยมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ 2 (รือเสาะ) เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการแจ้งเหตุและการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนโต๊ะดามียะห์ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

123

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
เวลาประมาณ 09.00 น
นายมูฮัมหมัดอารอฟัต เจะหะมะ หัวหน้าหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันมอบหมายให้กำลังอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 ร่วมกับหน่วยกู้ชีพ น.ธ 2 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการแจ้งเหตุและการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนโต๊ะดามียะห์ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
#ทีมงานวิทยากรกู้ชีพ ยล.1วังพญา
#ทีมงานวิทยากรกู้ชีพ นธ.2รือเสาะ

ทีมงาน หน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน
อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทรเลย ๑๖๖๙/๐๘๘-๓๙๓๒๐๓๘/๐๘๕-๖๗๓๔๖๒๖
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยินดีช่วยเหลือทุกภาคส่วน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ