เลือกหน้า

วันที่ 30 สิงหาคม 2561
เวลาประมาณ 09.00 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ได้รับมอบหมายให้นำกำลังอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุมและการซักซ้อมแผนเผชิญประจำเดือนสิงหาคม ในพื้นที่อำเภอรามัน โดยจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1.เหตุปล้นและทิ้งวัตถุต้องสงสัยในเขตเทศบาลเมืองรามัน พร้อมกู้ชีพอิควะห์รามันและโรงพยาบาลรามันเข้ารับผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลรามัน

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ