มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(นธ.2) จัดทีมงานอาสาแสตนบายงาน กีฬาสีหมู่บ้าน ณ.สนามมัสยิดบ้านปูโป๊ะ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

79

วันที่ 22 กันยายน 2561  เวลาประมาณ 08.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอรือเสาะ (นธ2) ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านบ้านปูโป๊ะ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอรือเสาะ (นธ2) ได้จัดทีมงานอาสาสมัครแสตนบายงาน กีฬาสีหมู่บ้าน ครั้งที่1 ณ.สนามมัสยิดบ้านปูโป๊ะ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:094-1306907
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ น.ธ 2  มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ