เลือกหน้า

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 11.00 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 จัดโมบายกู้ชีพ ยล.1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าดูแลกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาประจำการสถานีตำรวจภูธรท่าธง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ