เลือกหน้า

วันที่ 29 ตุลาคม 2561   เวลาประมาณ 13:05 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล.2 จัดกำลังอาสาสมัคร 3 นาย รับชาวบ้านจากโรงพยาบาลบันนังสตา ส่งกลับบ้าน พื้นที่ บ้านบันนังกูแว ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ