มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ให้ความรู้หลักการปฐมพยายาลขั้นเบื้องต้นแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมค่ายปลูกต้นกล้า

17

วันที่10 พฤศจิกายน 2561
เวลาประมาณ 08.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1  จัดทีมกำลังอาสาสมัครเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องการสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาดูแลสังคมพร้อมทั้งให้ความรู้หลักการปฐมพยายาลขั้นเบื้องต้นแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมค่ายปลูกต้นกล้ามนุษย์ธรรม รุ่นที่ 4 ร่วมกับทีมโรงพยาบาลศูนย์ยะลาโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 100 คน ณ ห้องประชุมตลาดซอฮาบะห์ ท.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ