เลือกหน้า

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 13.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 รับแจ้งจากลูกข่ายมีญาติผู้เสียชีวิตขอช่วยทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจาก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จ.ยะลา รับทราบข้อมูลเป็นเพศหญิง 1 ราย ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าทำการเคลื่อนย้ายนำส่งภูมิลำเนา บ.ปรามะ ม.6 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ