เลือกหน้า

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561   เวลาประมาณ 10:20 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล. 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์กลางและศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตาได้ร่วมงานวันสิทธิเด็กสากล ออกบูท ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้กับเด็กๆ ครั้งที่ 4 มีการเปิดเสนอแนะ นำเสนอกลไกลการปกป้องเด็กจากห้องย่อยสู่เวทีกลาง วิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก องค์กรที่ทำงานด้านสิทธิเด็กในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงานรัฐ The Best Interests of The Child เพื่อประโยชน์สุงสุดของเด็ก โดยประธานในพิธี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์” แม่ทัพภาคที่4 และ พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ณ.โรงแรมปาร์ควิวปัตตานี

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ