เลือกหน้า

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 00.25 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 รับแจ้งจาก ยล.001 มีญาติผู้เสียชีวิตขอช่วยทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จ.ยะลา จากกรณีเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตดั้งกล่างนำส่งยังภูมิลำเนา พื้นที่ ม.4 บ.อูเป๊าะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ