เลือกหน้า

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 10.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์พิทักษ์ฉลุง สตูล (ส.ต 1) เข้าร่วมกิจกรรมงาน ” Bike อุ่นไอรัก อำนวยความสะดวกให้กับนักปั่นจักรยาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:0
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ต 1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอฉลุง

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ