เลือกหน้า

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 10.00 น.
นายมูฮัมหมัดอาราฟัต เจะหะมะ หัวหน้าหน่วย ยล.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันมอบหมายให้กำลังอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุมระเบียบวาระการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือกที่ว่าการอำเภอรามัน อำเภอ จังหวัดยะลา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ