มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) เข้าร่วมโครงการตั้งด่าน 7 วัน อันตรายช่วงในเทศกาลปีใหม่ 2562

28

วันที่27ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ10.00.น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตั้งด่าน 7 วัน อันตรายในวันสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดบริการ 3 แยกโต๊ะปาเเก๊ะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลาโดยมีปลัดประจำตำบลวังพญาเป็นผู้กล่าวรายงานและพิธีเปิดโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ