เลือกหน้า

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 07.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิตขอช่วยทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จ.ยะลากลับยังภูมิลำเนา
ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ย.ล1พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตดั้งกล่างนำส่งยังภูมิลำเนา บ.ปากาซาแม ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ