มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขี้นเบื้องต้นการฟื้นคืนชีพหรือ CPR ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

42

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับมอบหมายให้กำลังอาสาสมัครร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขี้นเบื้องต้นการฟื้นคืนชีพหรือ CPR ให้กับแก่น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ วายน้ำเพื่อชีวิต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ