เลือกหน้า

วันที 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 15.30 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีผู้ป่วยออนเพลีย พื้นที่ ม.4 ต.วังพญา  ทางหน่วยจึงจัดโมบายกู้ชีพ ยล.1 พร้อมกำลังอาสามัครเข้าตรวจสอบถึงที่หมายพบผู้ป่วยเป็นเพศหญิง 1 ราย มีอาการออนเพลียไม่มีแรงหายใจเหนื่อยกำลังอาสาสมัครทำการจัดท่าผู้ป่วยพร้อมนำเคลื่นย้ายส่งตอยังโรงพยาบาลรามัน

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ