เลือกหน้า

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 13.30 น.

มุลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย้อย ส.ข 1 ได้รับการประสานจากมุลนิธิฮิลาลอะห์มัรอำเภอเมืองนราธิวาสให้ไปรับศพทีอำเภอสายบุรีเพือนำไปยังจังหวัดนครพยม ทางมุลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย้อย ส.ข 2 ได้จัดทีมอาสาสมัคร และอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและเรีบยร้อยในการรับส่งศพ

……………………………………………………………………………………………………………………………

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0862906674
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ สข.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย้อย

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ