เลือกหน้า

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 08.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1 พร้อมวิทยากรโรงพยาบาลกรงปีนังร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพทางน้ำและการCPR ให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่กรงปีนัง จ.ยะลา ตามโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชนตำบลสะเอะอ.กรงปีนัง จ.ยะลา และได้สาธิตหลักการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยใช้หลัก ตะโกน /โยน/ยื่น เพื่อให้น้องๆเยาวชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้องถูกวิธี ณ กูแบปุโรง ออนเดอะบีช อ.กรงปินัง จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ