เลือกหน้า

วันที่ 19 มิถุยายน 2562 เวลาประมาณ 10.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ฉลุง สตูล นำทีมงานอาสาสมัคร ออกพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหาดทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล โดยท่าน สจ.อะหมาด หลงจิ ประธานศูนย์กู้ชีพพิทักษ์ฉลุง สตูล

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ  มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสตูล

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ