เลือกหน้า

วันที่ 02 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.50 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2 รับได้รับประสานงานจากญาติผู้ป่วย ให้ช่วยนำส่งผู้ป่วยติดเตียง จาก ม.3 ต.จะโหนง ส่ง รพ.หาดใหญ่

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ