เลือกหน้า

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2 ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับชุด ชคต.และ ชรบ ตำบลบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ