เลือกหน้า

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 11:30 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 “รับร่างผู้เสียชีวิตจาก โรงพยาบาลนราธิวาส ส่ง ภูมิลำเนา ผู้เสียชีวิต ชื่อ นายอุดม ทองอร่าม อายุ 44 ปี ที่อยู่180/15 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบจ.นราธิวาส นำส่งภูมิลำเนาเรียบร้อย

 

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ