เลือกหน้า

วันที่ 16 ธันวาคม 256 เวลาประมาณ 17.00 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการรือเสาะ นธ.2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส ได้การรับประสานจากเจ้าหน้าที่ให้ทำการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจากการโดนยิง ในพื้นที่เขาตะเว ม.8 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 คน ดังนี้
๑) นายบูดีมัน มะลี อายุ 26 ปี ภูมิลำเนา 134/4 บ้านอาแนโต๊ะอิแต ม.8ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
๒) นายฮาพีซี มะดาโอะ อายุ 34 ปี ภูมิลำเนาเลขที่ 134/2 บ้านอาแนโต๊ะอิแต ม.8 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
๓) นายมะนาซี สะมะแอ อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาเลขที่ 175/2 บ้านอาแนโต๊ะอิแต ม.8 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

**** เหตุเกิด พื้นที่ ม.8 ต.บองอ อ.ระแง จ.นราธิวาส

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:094-1306907
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ น.ธ 2  มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ