เลือกหน้า

วันที่ 14  มกราคม 2563 เวลาประมาณ 14:50 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1  รับแจ้งจากญาติ ให้ออกไปรับผู้ป่วยพักฟื้นจาก โรงพยาบาลนราธิวาส นำส่งกลับบ้านลูโบะบาตู ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็นผู้ป่วยเพศหญิง1ราย ทราบชื่อ นาง มือแย ฮินนะ อายุ 76 ปี อาสาสมัครจึงทำการเคลื่อนย้ายนำส่งภูมิลำเนา เรียบร้อย

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ