มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(นธ.1) จัดทีมอาสาสมัคร ฝึกซ้อม กู้ชีพทางน้ำ

72

นที่ 20  มกราคม 2563 เวลาประมาณ 16:00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 จัดทีมอาสาสมัครทำการฝึกซ้อม ทบทวน กู้ชีพทางน้ำ 2 วัน วันที่ 20-21 มากราคม 2563 ให้กับเจ้าหน้าอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานกู้ชีพทางน้ำ และเตรียมความพร้อมในการแสดง ในงานนิทรรศการ”นักกู้ภัยสามมิติ” ชายแดนใต้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ด้วย ภาระกิจในการฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ