มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(นธ.1) นำร่างผู้เสียชีวิต รพ. หาดใหญ่ กลับสู่ภูมิลำเนา

12

วันที่ 24  มกราคม 2563 เวลาประมาณ 06:00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 ได้รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิตจาก รพ.หาดใหญ่ นำร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนา จังหวัดนราธิวาส จึงได้ประสานงานกับ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ฯสะบ้าย้อย (สข.1) เขตพื้นที่รับผิดชอบ ช่วยนำร่างผู้เสียชีวิตจาก รพ.หาดใหญ่  นำส่งต่อให้กับมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส พื้นที่ดอนยางปัตตานี เพื่อรับช่วงต่อนำส่งพื้นที่ภูมิลำเนา จังหวัดนราธิวาส 

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ