เลือกหน้า

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2563  เวลาประมาณ 08:30 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 ได้รับแจ้งจากศูนย์สังการ ออกรับผู้ป่วยเหนื่อย โรคประจำตัว โรคไต เบาหวาน จากบ้านเลขที่ 2/3 ซ.มัสยิดจังหวัด ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ส่ง รพ นราธิวาส
พบผู้ป่วยชาย 1 ราย ทราบชื่อ นายสมรรถ สะนิ อายุ 79 ปี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจึ่งทำการเคลื่อนย้ายนำส่ง ร.พ.นราธิวาส เรียบร้อย

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ