มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(นธ.1) ซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ระเบิด) บริเวณ ถนนบายพาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

26

วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 09:00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 ได้รับประสานงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคง  เข้าร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (เหตุ511 ระเบิด) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งเจ้าที่ตำรวจ ทหาร โรงพยสาบาล  ณ บริเวณ หน้าร้านจีจี้ ถนนบายพาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ภาระกิจในการซักซ้อมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ