เลือกหน้า

วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 10.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1  ได้รับประสานงานจากมหาวิทยาลัยราฎภัฎยะลา คณะมนุษย์ศาสตร์ ช่วยอบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักการแจ้งเหตุและหลักการให้การช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นการ CPR หื้นคืนชีพ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราฎภัฎยะลา คณะมนุษย์ศาสตร์ภายใต้โครงการ เด็ดรุ่นใหม่ รู้เท่าทันอุบัติเหตุรอบตัว ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ย.ล1  ได้จัดทีมอาสาสมัคร ให้ความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาประมาน 80 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ