เลือกหน้า

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563

มุลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการปะนาเระ ปน. 2 ได้รับประสานจากญาติผู้เสียชีวิต ขอความอนุเคราะห์ ช่วยนำร่างผู้เสียชีวิต (ศพ) ที่บ้านโต้ะแมว ม.5 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ  นำไปละหมาดศพที่มัสยิดอัลตักวา (ปอเนาะพ่อมิ่ง)  และไปส่งที่กูโบร ตาแมเราะ ม.
3 ต.พ่อมิ่ง. อ.ปะนาเระ เป็นที่เรีบยร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:0620793812
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ปน.2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอปะนาเระ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาล