เลือกหน้า

วันที่ : 28 ตุลาคม 2563  เวลาประมาณ  09.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการสะบ้าย้อย  ส.ข 1 ได้ส่งอาสาสมัครจำนวน 4 นาย เข้าร่วมอบรมทบทวนความรู้การปฐมพยาบาลขั้นสูง เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/098-676-3909 
# 0862906674
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ สข.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสะบ้าย้อย

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ