เลือกหน้า

วันที่ 20 ธันวาคม 2563   เวลาประมาณ 12.15 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ยล.1 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านขอความช่วยเหลือรับรางผู้เสียชีวิตส่งกลับจากโรงบาลศูนย์ยะลากลับสู ภูมิลำเนาเดิม ณ บ.บือดอง ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ