เลือกหน้า
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส นธ. 1 ร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการรือเสาะ ได้นำถุงยังชีพที่ได้รับจาการสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาค มาเยี่ยมเยือน แจกจ่ายให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาส ในการร่วมมือร่วมใจกันในการเป็นมือบน
 

 

 

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมื่องนราธิวาส 1669
088-3934531
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นธ.1  ศูนย์ปฎิบัติการเมืองนราธิวาส

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ