มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร(ยล.1) บริการ 7 วันอันตรายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

4

วันที่ 29 ธันวาคม 2563  เวลาประมาณ 09.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ยล.1  นายมูฮัมหมัดอาราฟัต เจะหะมะ หัวหน้าหน่วยกู้ชีพเสื้อเขียว ยล.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันมอบหมายให้กำลังอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งจุดตรวจบริการ 7 วันอันตรายในวันสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ณ จุดบริการ หน้าแขวนทางหลวง ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ