เลือกหน้า

วันที่ 06 มกราคม 2564  เวลาประมาณ 14:15 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล. 2   ได้รับประสานงานจากหน่วยงานให้เคลื่อนผู้ป่วยฉุกเฉิน รถไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากนํ้าท่วม ทีมต้องใช้เรือเพื่อลำเลียงผู้ป่วยออกมา พื้นที่ ม.3 บ้านพงจืองา ต.บันนังสตา จ.ยะลา ส่ง รพ บันนังสตา

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ