เลือกหน้า

วันที่ 8 มกราคม 2564 ประมาณเวลา 09:30

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ยล. 2   ได้รับการประสานจากชาวบ้านว่ามีรถมอเตอร์ไซล้มเองหน้ามูลนิธิ ทางมูลนิธิได้จัดกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย เพศชาย ไม่ประสงค์ รพ.

พบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา 1669
073-289334 / 084-965-5596
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยล.2  ศูนย์ปฎิบัติการบันนังสตา

cr : line กลุ่มอาสาสมัครฮิลาลฯ