เลือกหน้า

วันที 29 มกราคม 2564  เวลาประมาณ  07.00 น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2 รับแจ้งมีผู้ป่วยติดเตียงหมอนัดไป รพ.สงขลาทางศูนย์ ได้จัดโมบายพร้อมอาสา ไปช่วยบริการ รับส่งเป็นที่เรียบร้อย

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ