เลือกหน้า

วันที่ 29 มีนาคม 2564  เวลาประมาณ 14.20  น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2  ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วยไห้ไปรับผู้ป่วยขั้นวิฤตกลับบ้านทางศูนย์ได้จัดโมบายพร้อมอาสารับส่งเป็นที่เรียบร้อย

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ