เลือกหน้า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564  เวลาประมาณ 23.15 น
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ยล.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลรามัน มีอุบติเหตุ จักรยานยนต์ ชนกับ เสาไฟฟ้า ทางหน่วยจึงจัดกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเพศชาย 1 ราย มีแผลฉีกขาดบริเวณโหน่กแก้ม และ แผลถูกเหล็กเสียบบริเวณสะโพกซ้ายลึกประมาณ 4-5 ซม. พื้นที่ ม.3 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา กำลังอาสาสมัครได้ทำการประฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นพร้อมนำเคลื่อนย้ายส่งต่อโรงพยาบาลรามัน

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:088-3932038-0856734626
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ