เลือกหน้า

วันที่ 15 สิงหาคม  2564  เวลา 09.30 น.
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการยะหริ่ง ปน.1 ได้รับการประสานงานจากญาติผู้เสียชีวิต covid-19 ให้รับศพ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 2 ศพ ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร นำอาสาสมัครรับศพที่โรงพยาบาลปัตตานี นำไปฝังที่กูโบร์โต๊ะอาเยาะ ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669:061-2491303-073-313321
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ปน.1 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหริ่ง

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาล