เลือกหน้า

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2 ได้รับแจ้งจากญาติของผู้ป่วยต้องการย้ายจาก รพ.หาดใหญ่ไป รพ.สุไหงโกลก  ทางมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ได้จัดทีมอาสาสมัคร เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จาก  รพ.หาดใหญ่ไป รพ.สุไหงโกลกปลอดภัยตลอดการเดินทาง

 

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ