เลือกหน้า

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ  10.30น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัรศูนย์ ปฎิบัติการอำเภอจะนะ สข.2  ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านโคกเค็ด ต.บ้านนา อ.จะนะ ให้รับส่งผู้เสียชีวิต จาก ม.2 ต.บ้านนา จากมัสยิด ซอลีฮุดดีน ม.2 ไปไว้ที่กูโบร์จงบ้านโคกเค็ดทางศูนย์รับส่งบริการเป็นที่เรียบร้อย

อุบัติเหตุ-เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน
โทร 1669/0883938199
ยินดีบริการ 24 ช.ม
ทีมงานหน่วยกู้ชีพ ส.ข 2 มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ

cr : line กลุ่มอาสาฮิลาลฯ